คุณต้องการใส่ลวดลายแบบใดบนผลิตภัณฑ์นี้?

เราขอเสนอ เทคโนโลยี Model Skins!

Model Skins

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราเห็นรูปลักษณ์ของชิ้นงานที่ใกล้เคียงกับการผลิตจริงแม้อยู่ในระยะแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราสามารถตรวจสอบลักษณะลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์โดยสมมติว่าเป็นชิ้นงานจริง
ซึ่งง่ายต่อการเปรียบเทียบและตรวจสอบต้นแบบที่เหมือนกันซึ่งมีลวดลายหรือสีแตกต่าง

ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีนี้เราติด PVC TPO หรือสิ่งพิมพ์เข้ากับแบบแทน แต่มักเกิดความแตกต่างระหว่างต้นแบบกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจริง

Model Skins นี้ทำให้คุณสามารถตรวจสอบด้วยตาในระยะแรกของการพัฒนาว่าแบบจำลองมีความใกล้เคียงอย่างมากกับผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตจริง

เราได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เราสามารถตอบสนองเรื่องการปรับสีให้สอดคล้องกับการผลิตจริง รวมทั้งสามารถปรับความหนาตามความต้องการนอกจากขนาดของพื้นผิว

ไม่เฉพาะรูปลักษณ์และรูปทรงของลวดลาย แต่ยังสามารถตรวจสอบสีของลวดลายโดยสมมติว่าเป็นชิ้นงานจริง ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบและประเมินต้นแบบเดียวกันด้วยลวดลายที่แตกต่างกัน

แผ่นงาน (ตัวอย่างลวดลาย) ส่วนใหญ่มีลักษณะเรียบและมักจะไม่เพียงพอสำหรับการประเมินลักษณะลวดลาย ซึ่งสะท้อนรูปทรงของผลิตภัณฑ์สามมิติ ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงจำเป็นต้องดูแผ่นงานเรียบและพยายามจินตนาการว่าชิ้นงานจริง จะออกมาเป็นอย่างไร Model Skins นี้จะทำให้การออกแบบของคุณมีอิสระและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การออกแบบของคุณมีความแม่นยำและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย

TOP