ผิวลายด้านแบบไมโคร (Micro Matte)

เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงและมีความมันวาวต่ำ ทำให้ลักษณะในขั้นตอนสุดท้ายของลวดลายพื้นฐานมีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความมันวาวต่ำ เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลายหนัง เรขาคณิต หรือลายอื่น ๆ พร้อมกัน ผิวด้านแบบไมโครยังสามารถใช้กับด้านบนของลวดลายที่มีอยู่เดิมได้อีกด้วย

  • ■ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความมันวาวต่ำ ได้ผลดีกับเรซินเป็นพิเศษ เช่น ABS และ PC ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความมันวาวสูง
  • ■กระบวนการทำผิวลายด้านแตกต่างจากกระบวนการพ่นทรายโดยจะสร้างลวดลายที่มีความละเอียดบนพื้นผิว ทำให้มีลักษณะกึ่งถาวรและทนทานในระยะยาว
  • ■ลดการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

ผิวลายด้านแบบไมโคร
ความมันวาว 1.6

ไม่มีผิวลายด้าน
แบบไมโคร
ความมันวาว 2.4

TOP