พื้นผิวแบบ SKY

พื้นผิวแบบ Sky เป็นซีรีส์ของลวดลายที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อจำลองสีให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีลักษณะพิเศษที่รูปลักษณ์รวมถึงการป้องกันสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วน คราบสกปรกจะติดได้ยาก แม้สกปรกแต่สามารถทำความสะอาดความสกปรกออกได้ง่าย อีกทั้งยังมีข้อดีในการป้องกันรอยขีดข่วนเนื่องจากรูปทรงของลวดลาย

พื้นผิวแบบ SKY

ภาพจำลองของพื้นผิวแบบ SKY

ลวดลายแบบจุด ๆ โดยทั่วไป

ภาพจำลองของลวดลายแบบจุด ๆ โดยทั่วไป

ภาพจำลองด้านบนคือภาพขยายของพื้นผิวผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นรูป ลวดลายแบบจุด ๆ โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนเว้าที่เป็นอิสระต่อกันและดูเหมือนมีรูอยู่บนพื้นผิวที่ใช้อ้างอิง ทำให้สิ่งสกปรกเข้ามาภายในรูได้ง่าย และกำจัดสิ่งสกปรกออกยากเมื่อเข้ามาในรูแล้ว

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว พื้นผิวแบบ Sky ประกอบด้วยส่วนที่นูนออกมาและเป็นอิสระต่อกัน ตามที่เห็นจากภาพประกอบ เราสามารถกำจัดสิ่งสกปรกออกได้ง่าย ๆ เพียงใช้ผ้าเช็ดออก

รอยขีดข่วนจะมองเห็นชัดเจนที่สุดเมื่อพื้นผิวที่เรียบตลอดทั้งแผ่นเกิดรอยขึ้นมา พื้นผิวที่เรียบต่อเนื่องของพื้นผิวแบบ Sky จะอยู่ต่ำกว่าส่วนที่นูนออกมา เมื่อเปรียบเทียบกับลวดลายแบบจุด ๆ โดยทั่วไป ส่วนที่สัมผัสกับพื้นผิวของพื้นผิวแบบ Sky มีขนาดเล็กกว่าและมีโอกาสเกิดรอยขีดข่วนน้อยกว่า นี่คือเหตุผลว่าทำไมพื้นผิวแบบ Sky จึงป้องกันรอยขีดข่วนได้

เลขที่สิทธิบัตร 3080367

TOP