การทำลวดลายบนแม่พิมพ์ด้วยเลเซอร์

นับตั้งแต่บริษัทของเราจัดตั้งขึ้น เราได้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในด้านการทำผิวลายด้วย
สารเคมีเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ปัจจุบันเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างการออกแบบรุ่นใหม่โดยใช้แสงเลเซอร์

การเพิ่มความแม่นยำของแสงเลเซอร์ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแสงเลเซอร์ช่วยให้เราพัฒนาลวดลายที่ละเอียดและซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำได้โดยการทำผิวลายด้วยสารเคมี

ลวดลายที่แกะสลักด้วยเลเซอร์ SET-L2044

รูปทรงสี่เหลี่ยมหนา 5 มม. ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมแผ่นเล็กขนาด 2 มม. 4 แผ่น ตรงกลางแผ่นจะมีกลีบดอกไม้แสดงให้เห็นทีละกลีบ ร่องระหว่างสี่เหลี่ยมแผ่นเล็กตัดออกมาคล้ายกับหน้าผา คุณสามารถมองเห็นขอบของการแกะสลักด้วยเลเซอร์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการแกะสลักด้วยเลเซอร์

มุมและทิศทางการเอียงของพื้นผิวด้านบนของสี่เหลี่ยมแต่ละแผ่นจะแตกต่างกัน นอกจากนี้ ที่พื้นผิวด้านบนจะมีเส้นบาง ๆ ที่ตื้นมากแกะสลักไว้ และทิศทางของเส้นบาง ๆ ในสี่เหลี่ยมแต่ละแผ่นก็ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดปรากฎการณ์โฮโลแกรมจากการสะท้อนแสงในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฎโดยขึ้นอยู่กับมุมที่มอง การนำเทคโนโลยีนี้มาผสมผสานกับจำนวนสูงสุดของการขัดพื้นผิวแม่พิมพ์ ให้เรียบทำให้สามารถพัฒนาลวดลายที่ซับซ้อนและมีหลายองค์ประกอบซึ่งการกัดด้วยสารเคมีไม่สามารถทำได้

เรากำลังดำเนินการพัฒนากระบวนการไฮบริดซึ่งใช้การกัดด้วยสารเคมีร่วมกับการแกะสลักด้วยเลเซอร์ด้วยเช่นกัน เทคโนโลยีทั้งสองอย่างนี้ถูกนำไปใช้ในทุกทางที่เป็นไปได้เพื่อสร้างลวดลายบนพื้นผิวตามที่ลูกค้าของเราต้องการ

การไล่ระดับผิวลาย (เปลี่ยนแปลงแบบไร้รอยต่ออย่างต่อเนื่อง)

ลวดลายที่แกะสลักด้วยเลเซอร์ SET-L2013

ปัจจุบันระบบนิเวศ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับทุกองค์กร และเราก็กำลังดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเช่นกัน เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ปราศจากสารเคมียังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ลวดลายที่แกะสลักด้วยเลเซอร์ SET-L2049

ภาพพื้นผิวแม่พิมพ์

TOP