หลักการและกระบวนการมาตรฐานของการทำลวดลายบนแม่พิมพ์มีดังนี้

1. ทำความสะอาด

กำจัดคราบน้ำมันและฝุ่นบนแม่พิมพ์เพื่อให้ได้พื้นผิวที่สะอาด

2. ปิดทับ

ใช้เทปและสีปิดด้านข้างและด้านล่างสุดของแม่พิมพ์ส่วนที่จะไม่ทำลวดลาย

3. คัดลอก

ไขที่ทนต่อกรดของลายพื้นฐานจะถูกคัดลอกไปบนพื้นผิวแม่พิมพ์

4. กัด

พื้นผิวแม่พิมพ์จะถูกกัดด้วยสารละลายที่เป็นกรด การกัดนี้จะทำให้โลหะหลุดออกและเกิดพื้นผิวไม่เรียบซึ่งจะสร้างให้เกิดลวดลายขึ้นมา

5. ตกแต่งขั้นสุดท้าย

พ่นทรายโดยใช้อะลูมินาและเม็ดกันเดือด เป็นการปรับระดับความมันวาวด้วย

หลักการของการทำลวดลายบนแม่พิมพ์

เราสามารถนำลวดลายต่าง ๆ เช่น ทราย หิน หนัง และลายเรขาคณิตมาทำซ้ำบนพื้นผิวแม่พิมพ์โดยการทำลวดลายบนแม่พิมพ์ ในการนำลวดลายมาผลิตซ้ำให้ดูสมจริง เราจะทำการ "คัดลอก" ในขั้นตอนที่ 3 และ "กัด" ในขั้นตอนที่ 4 ซ้ำไปมา หลักการเดียวกันนี้ถูกนำไปใช้กับลวดลายใด ๆ ก็ตามที่จะผลิตซ้ำ แผนภาพส่วนตัดขวางของแม่พิมพ์ด้านล่างนี้แสดงให้เห็นกระบวนการต่าง ๆ

เมื่อเราทำการคัดลอกและกัดซ้ำไปมาตามที่ได้อธิบายข้างต้นทำให้เกิดรูปแบบของลวดลายลูกคลื่นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ลวดลายที่เรียบง่ายถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 (คัดลอกและกัด) บางลวดลายอาจต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำไปมามากกว่า 10 ครั้ง

ราว 80% ของกระบวนการทั้งหมดในการทำลวดลายบนแม่พิมพ์จะทำด้วยมือ การคัดลอกจะใช้เวลามากเป็นพิเศษ และต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก

การคัดลอกและกัดซ้ำไปมาดังกล่าวเป็นจุดสำคัญที่ผู้ผลิตลวดลายบนแม่พิมพ์แต่ละรายจะแข่งขันกันด้านเทคโนโลยี และยังเป็นจุดที่พวกเขาจะได้แสดงทักษะและประสบการณ์อีกด้วย

  • โลหะหลุดออกในการกัดครั้งที่ 1
  • โลหะหลุดออกในการกัดครั้งที่ 2
  • โลหะหลุดออกในการกัดครั้งที่ 3

ส่วนตัดขวางของแม่พิมพ์

TOP