ก่อน

หลัง

M Coat

ปกป้องพื้นผิวแม่พิมพ์ให้มีความทนทานต่อการผุกร่อนและการเสียดสีที่รุนแรง ยึดติดได้ดีกับพื้นผิวโลหะ M Coat มีลักษณะพิเศษคือมีการแตกและหลุดลอกออกน้อย

มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำมากซึ่งจะช่วยการไหลของเรซินขณะขึ้นรูปและการถอดออกจากแบบ นอกจากนี้ยังลดรอยเชื่อมและความมันวาวที่ไม่สม่ำเสมอ ปรับปรุงการทำงานของแม่พิมพ์และประสิทธิภาพของเรซิน

เป็นการเคลือบอย่างเบามือบนวัสดุขึ้นรูป ทำให้ลดข้อบกพร่องในการขึ้นรูปและช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่สวยงาม ส่งผลให้สามารถเพิ่มผลผลิตในหน้างานขึ้นรูป

TOP