ข้อมูลโดยสังเขปของกลุ่มบริษัท SET

จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย:
จำนวนพนักงานในโรงงาน 44 คน
ขนาดพื้นที่ 972 ตารางเมตร
ความสามารถของเครน 10t+5t
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย:
จำนวนพนักงานในโรงงาน 35 คน
ขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร
ความสามารถของเครน 5+5t
มาเลเซีย:
จำนวนพนักงานในโรงงาน 13 คน
ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร
ความสามารถของเครน 10t, 5t
เวียดนาม:
จำนวนพนักงานในโรงงาน 10 คน
ขนาดพื้นที่ 220 ตารางเมตร
ความสามารถของเครน 5t
อินโดนีเซีย:
จำนวนพนักงานในโรงงาน 13 คน
ขนาดพื้นที่ 425 ตารางเมตร
ความสามารถของเครน 10t+5t
ฟิลิปปินส์:
จำนวนพนักงานในโรงงาน 3 คน
ขนาดพื้นที่ 425 ตารางเมตร
ความสามารถของเครน 10+5t
ไต้หวัน:
จำนวนพนักงานในโรงงาน 11 คน
ขนาดพื้นที่ 428 ตารางเมตร
ความสามารถของเครน 10+5t, 5+5t, 1t
ปากีสถาน:
จำนวนพนักงานในโรงงาน 3 คน
ขนาดพื้นที่ 400 ตารางเมตร
ความสามารถของเครน 6+3t

ประวัติ

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1998 เริ่มการผลิตลวดลายบนพื้นผิวที่โรงงานอาซาฮีสมบูรณ์ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ประเทศไทย
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2001 ก่อตั้งโรงงานของเราในพื้นที่ของ ARRK ของนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ประเทศไทย
เดือนกันยายน ค.ศ. 2008 ก่อตั้งโรงงานระยอง โรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 ก่อตั้งกลุ่มบริษัท SET เอเชีย เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือสำหรับการผลิตลวดลายบนพื้นผิวในเอเชีย
เดือนกันยายน ค.ศ. 2011 Tien Cheng Metal ของไต้หวัน เข้าร่วมกลุ่มบริษัท SET เอเชีย
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ก่อตั้ง SET อินโดนีเซีย ในเขตอุตสาหกรรมจาบาเบกา อินโดนีเซีย
เดือนมกราคม ค.ศ. 2013 ก่อตั้ง SET เวียดนาม ในกรุงฮานอยภายใต้ความร่วมมือทางเทคนิคกับ Inc.VPMS ในเวียดนาม
เดือนกันยายน ค.ศ. 2014 ย้ายโรงงานระยองไปที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ประเทศไทย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงาน SET ชลบุรี เพื่อขยายธุรกิจ
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 ก่อตั้ง SET ไต้หวัน ในเมืองเถาหยวนหลังจากการเข้าซื้อกิจการจาก Tien Cheng Metal ในไต้หวัน
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 เปิดโรงงาน SET ปากีสถาน ที่ Inc.KTDMC ในกรุงการาจี ปากีสถาน

TOP