การทำลวดลายบนแม่พิมพ์คืออะไร?

เป็นวิธีการหนึ่งในการขึ้นรูปโครงสร้างโลหะขนาดเล็กเพื่อสร้างลวดลายบนพื้นผิวโลหะ หรือเรียกอีกอย่างว่าการกัดด้วยสารเคมีเนื่องจากโลหะส่วนใหญ่จะละลายและหลุดออกได้ด้วยสารเคมี

ในยุคสมัยที่ยังไม่มีผ้า เทคนิคการฟอกหนังถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้หนังสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น คำว่า "Shibo" หมายถึง กระบวนการทำให้ยับย่นโดยการบีบและรัด และคำว่า "Shibo" มาจากข้อเท็จจริงที่มีการเรียกลวดลายแบบนี้ว่า "Shibo"

ในกรณีของแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก ไม่เฉพาะลายหนัง แต่ยังมีลายไม้ ลายหินชนวน ลายจุด และลายเรขาคณิตซึ่งทั้งหมดถูกเรียกเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Shibo" ในภาษาอังกฤษมีคำว่า Texturing (การทำลวดลายบนแม่พิมพ์) Graining (การทำลวดลายบนผิว) และ Engraving (การแกะสลัก)

มีเทคโนโลยีหลายประเภทสำหรับการประยุกต์ลวดลายบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นรูป การทำลวดลายบนแม่พิมพ์มีลักษณะพิเศษตามด้านล่างนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปด้วยกระแสไฟฟ้า EDM และการหล่อที่มีความแม่นยำ

  • ■ สามารถทำลวดลายที่ซับซ้อนและมีความละเอียดได้อย่างง่ายดายซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยการกัดลบผิวชิ้นงาน
  • ■ มีอิสระอย่างมากในการเลือกลวดลาย
  • ■ ใช้เวลาในกระบวนการสั้น
  • ■ สามารถปรับปรุงใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม หรือซ่อมแซมได้เมื่อเกิดข้อบกพร่องต่าง ๆ

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่มีลวดลายบนพื้นผิวจะดูลื่นง่ายและราคาถูก เช่น หากคุณลองสัมผัสจอคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ด คุณจะรู้สึกได้ถึงผิวที่ขรุขระเล็กน้อย แม้จะเป็นความขรุขระเพียงเล็กน้อย แต่ทำให้คนเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างมีกับไม่มี ผิวด้านมักใช้กับเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์สำนักงานในระบบอัตโนมัติ ส่วนลายหนัง ลายเรขาคณิต ลายหิน และลายไม้ ฯลฯ มักใช้กับอุปกรณ์รถยนต์และของใช้ในครัวเรือนเพื่อแสดงลวดลายของพื้นผิวอย่างชัดเจน

การใช้งาน

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่อนนุ่มและเป็นรอยง่ายอย่างน่าเหลือเชื่อ ลวดลายบนพื้นผิวจะทำให้รอยขีดข่วนมีโอกาสเกิดน้อยลงหรือเห็นรอยขีดข่วนได้ชัดน้อยลง นอกจากนี้ ลวดลายบนพื้นผิวทำให้เราจับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ลื่นง่ายบนผิวที่ไม่มีลายได้อย่างมั่นคงและง่ายขึ้น เนื่องจากพื้นผิวที่ไม่เรียบจะทำหน้าที่เป็นแรงต้านและป้องกันการลื่น ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยการฉีดจะลดรอยประสานและรอยยุบของเนื้อพลาสติกระหว่างการขึ้นรูป และช่วยในการถอดแบบ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลิตภาพในด้านคุณภาพ การจัดส่ง และต้นทุน

สิ่งแวดล้อม

การใช้ลวดลายบนพื้นผิวจะทำให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องลงสีบนผิวของผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป หากเราไม่ใช้การลงสีก็จะไม่มีตัวทำละลายอินทรีย์ซึ่งอยู่ในสี กระบวนการทำลวดลายบนพื้นผิวจะมีส่วนช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ฟิ ล์มที่ 1

ฟิ ล์มที่ 2

ฟิ ล์มที่ 3

แม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์

ด้านซ้ายคือแม่พิมพ์และด้านขวาคือผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นรูป ลวดลายบนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผู้บริโภคซื้อหาไปนั้นจะถูกคัดลอกจากแม่พิมพ์โดยการฉีดขึ้นรูป ดังนั้น ด้านเว้าและนูนของแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์จะอยู่คนละฝั่งกัน คุณจะเห็นว่าแนวเส้นของส่วนเว้าและส่วนนูนผสานซ้อนกันไปมาอย่างไร และเงาที่เกิดจากลูกคลื่นที่มีความซับซ้อนช่วยเสริมการแสดงออกของพื้นผิวได้อย่างไร

ความลึก (ระยะจากจุดสูงสุดถึงจุดล่างสุดในส่วนตัดขวางของแม่พิมพ์) ประมาณ 120 ไมครอน หรือ 0.12 มม. ไม่มีเส้นตรงจากจุดสูงสุดถึงจุดล่างสุด มีความไม่เรียบส่วนหนึ่งเท่านั้นที่แสดงให้เห็นความเป็นหนังธรรมชาติในกระบวนการกัดกร่อนที่เกิดซ้ำไปมา ดังนั้น ความลึกของการกัดกร่อนต่อครั้งมีตั้งแต่เพียง 5 ไมครอนจนถึงหลายสิบไมครอน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่โอเปอเรเตอร์จะประเมินความลึกที่มีน้อยกว่าความหนาของกระดาษถ่ายเอกสาร 1 แผ่น และมีทักษะในการควบคุมการกัด

ขั้นตอนแรกของการทำลวดลายบนแม่พิมพ์

คุณสามารถเห็นโครงร่างพื้นฐานของลวดลาย แต่ยังห่างไกลจากหนังธรรมชาติเนื่องจากยังขาดมิติ

ลวดลายที่ 1 (บนแม่พิมพ์)

ลวดลายที่ 1 (บนชิ้นงาน)

ขั้นตอนในช่วงกลางของการทำลวดลายบนแม่พิมพ์

ใส่ลวดลายที่มีความละเอียดเพื่อสร้างรอยยับย่นในหนังธรรมชาติให้มีความสมจริงยิ่งขึ้น กระบวนการนี้จะเริ่มมีความกลมมากขึ้นคล้ายกับหนังธรรมชาติเมื่อเทียบกับขั้นตอนแรก

ลวดลายที่ 2 (บนแม่พิมพ์)

ลวดลายที่ 2 (บนชิ้นงาน)

ขั้นตอนสุดท้ายของการทำลวดลายบน

เริ่มเห็นรอยยับย่นและรูที่มีความละเอียด เมื่อเพิ่มความกลมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหนังธรรมชาติเข้าไป ก็จะได้รอยยับย่นของหนังแบบญี่ปุ่นซึ่งว่ากันว่าดีที่สุดในโลกในด้านเทคนิคและคุณภาพ ขั้นตอนนี้เป็นอันสิ้นสุด "กระบวนการทำลวดลายหนังธรรมชาติด้วยพลาสติก" หรือเรียกอีกอย่างว่า "การทำให้ผลิตภัณฑ์มีชีวิต"

ลวดลายที่ 3 (บนแม่พิมพ์)

ลวดลายที่ 3 (บนชิ้นงาน)

ตัวอย่าง

ชิ ้นส่วนรถยนต

ชิ ้นส่วนวัสด

ชิ ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

TOP