การทำตัวอย่างลวดลายก่อนผลิตจริง "Choi Shibo"

การทำตัวอย่างลวดลายก่อนผลิตจริงทำให้คุณสามารถจำลองการขึ้นรูปพื้นผิวก่อนทำลวดลายบนแม่พิมพ์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการตรวจเช็คการไหลของพลาสติกรอยยุบ และรอยประสาน รวมทั้งดูว่าพื้นผิวจะมีผลอย่างไรต่อส่วนที่ขึ้นรูป

เราจะตัดแผ่นตัวอย่างลวดลายตามขนาดที่ต้องการและวางบนพื้นผิวแม่พิมพ์ คุณจะได้ชิ้นส่วนขึ้นรูปที่มีการทำลวดลายผ่านกระบวนการขึ้นรูปปกติ

แผ่นตัวอย่างลวดลายมีความหนาประมาณ 0.3 มม. จึงมีความทนทานสูง

เราสามารถผลิตและให้บริการตามลวดลายและขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

TOP