การพัฒนากระบวนการทำลวดลายบนแม่พิมพ์สู่ระบบดิจิทัล

Mold-Tech ได้นำเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำลวดลายบนแม่พิมพ์ ราว 80% ของงานในกระบวนการทำลวดลายบนแม่พิมพ์ทำด้วยมือ กล่าวคือคุณภาพของการทำลวดลายมีความแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญของโอเปอเรเตอร์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างในด้านคุณภาพ และถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการทุกรายด้านการทำลวดลายบนแม่พิมพ์ว่าทำอย่างไรจึงจะลดความแตกต่างนี้ได้ ปัจจุบันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตรวจสอบและประเมินลวดลายด้วยค่าตัวเลขและข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่เราพยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากระบบดิจิทัลเพื่อสร้างลวดลายที่ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น

เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์ 3D

เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์เพื่อสร้างลวดลายที่มีมูลค่าเพิ่มในตลาด กระบวนการนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความหลากหลายในการออกแบบและหน้าที่การทำงานซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากลวดลายที่ได้จากการกัดด้วยสารเคมี นี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการนำเสนอแบบใหม่ ๆ กระบวนการนี้จะไม่ใช้สารเคมีหรือตัวทำละลาย และจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สะอาด

เครื่องสแกน 3D

ในกระบวนการทำลวดลายบนแม่พิมพ์ ส่วนใหญ่ลูกค้าขอให้นำพื้นผิวด้านนอกมาผลิตซ้ำ เช่น PVC หรือหนังธรรมชาติ หรือให้มีลักษณะภายนอกใกล้เคียงกับหนังดังกล่าว จึงจำเป็นต้องนำ PVC หรือหนังธรรมชาติแบบเดิมไปแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องสแกนที่สามารถจับภาพรูและรอยยับย่นที่มีความละเอียดสูงโดยไม่มีความเบี่ยงเบน ซึ่งเครื่องสแกนแบบเดิมไม่สามารถทำได้ นี่คือส่วนสำคัญของอุปกรณ์ที่จะเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการพัฒนาลวดลาย

เครื่องพิมพ์ดิจิทัลขนาดใหญ่

เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ทำให้สามารถพิมพ์งานพิมพ์ขนาดใหญ่และลวดลายที่มีความละเอียดสูงซึ่งวิธีการพิมพ์แบบเดิมไม่สามารถทำได้ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้สามารถพิมพ์ลายเส้นที่มีความละเอียดเป็นพิเศษ เช่น เส้นบาง ๆ และลวดลายเรขาคณิต ข้อมูลนี้จะถูกส่งโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ดิจิทัลเพื่อการพิมพ์ที่รวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์แบบเดิม ระบบการพิมพ์แบบนี้สามารถผลิตงานพิมพ์ขนาดใหญ่ได้มากกว่า 30 เท่า ดังนั้น จำนวนรอยต่อและช่องห่างระหว่างงานพิมพ์จึงลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์แบบเดิม ความไม่สม่ำเสมอของงานที่พิมพ์ออกมามีน้อยกว่ามาก ทำให้สามารถผลิตงานที่มีความแม่นยำสูงและมีความสม่ำเสมอ

เครื่องวัดดิจิทัล 3D

ไม่ว่ารูปแบบของลวดลายจะมีความละเอียดหรือซับซ้อนเพียงใด เราจะใช้พารามิเตอร์หลายชนิดในการวัดพื้นผิวสามมิติของลวดลาย เราจะไม่สามารถทำลวดลายบนแม่พิมพ์ได้หากปราศจากการประเมินที่มีความชำนาญ แต่การวัดที่มีความแม่นยำสูงจะนำไปสู่คุณภาพที่ดี

TOP